Het gebruik van tener que, hay que en deber

Wanneer maak je gebruik van tener que, hay que of deber? De samenvatting is als volgt: tener que (moeten, behoeven) gebruik je wanneer iets verplicht moet, een verplichting van buitenaf is of iets wordt opgelegd. Hay que (het is nodig dat, men moet) wordt gebruikt wanneer het in zeer algemene zin wordt gebruikt. Deber (dienen, moeten, verschuldigd zijn) is meer zoals zou moeten of een redelijke verplichting. Let op dat bij het gebruik van deber de combinatie met 'que' niet gebruikt wordt.

Het gebruik van tener que (moeten, behoeven)

1Wanneer iets verplicht moet, een verplichting van buitenaf of opgelegd:
Nuestro hijo tiene que estar en casa a la una
Onze zoon moet om één uur thuis zijn
Tienes que pagar 1000 euros
Je moet 1000 euro betalen
 
 

Het gebruik van hay que (het is nodig dat, men moet)

1Wanneer iets nodig is of moet en in zeer algemene zin wordt gebruikt:
Hay que tener cuidado al cruzar
Men moet voorzichtig zijn bij het oversteken
Hay que tener paciencia
Men moet geduld hebben
 

Het gebruik van deber (dienen, moeten, verschuldigd zijn)

1Wanneer iets moet in verschuldigde zin of een redelijke verplichting is:
Debemos calcular bien nuestros gastos
Wij moeten onze uitgaven goed berekenen
Debo decirle que ...
Ik moet u zeggen dat ...
Usted debe visitar a su amigo en el hospital
U moet uw vriend in het ziekenhuis bezoeken
¿Te debo algo?
Ben ik je iets verschuldigd?

Boek nu een (online) cursus bij Espaans!

Een cursus Spaanse taal volgen via Espaans, in Spanje, Nederland of online.
Onze aanpak is altijd Persoonlijk & Professioneel en Communicatie staat bij ons centraal!

Meer informatie over Espaans cursussen   Ontdek de online leeromgeving