Het gebruik van por en para

Wanneer maak je gebruik van de voorzetsels por of para? Beide woorden kunnen vertaald worden met voor. Het is echter niet zo dat dat deze woorden altijd met 'voor' vertaald moeten worden. Er zijn belangrijke verschillen tussen de twee voorzetsels waardoor de ene keer 'por' en de andere keer 'para' gebruikt moet worden. De samenvatting, in grote lijnen: 'por' geeft de oorzaak aan en 'para' het doel. Met 'por' ga je door- of langsheen en met 'para' ga je er naartoe.

Het gebruik van por

1Om een reden of oorzaak aan te geven:
Lo hago por mi madre
Ik doe het voor mijn moeder
¿Por qué lo hiciste?
Waarom deed je dat?
Llegué tarde por el tráfico
Ik kwam laat aan vanwege het verkeer
2Om een bepaalde tijdsduur aan te geven:
Estudié el francés por dos meses
Ik heb gedurende 2 maanden Frans gestudeerd
3Om een vage tijd of plaats (door of via) aan te duiden:
Nos vemos mañana por la tarde
We zien elkaar morgenmiddag
Hay mucha gente por aquí
Er zijn hier veel mensen
¿Este tren pasa por Madrid?
Komt deze trein langs Madrid?
Anduve por las calles del Gerona
Ik liep door de straten van Girona
4Om per ... en percentages aan te geven:
Me pagan 20 euros por hora
Ze betalen me 20 euro per uur
Ciento por ciento
Honderd procent
Viajamos por avión
We reizen per vliegtuig
5Wanneer men iets ruilt:
Quiero cambiar estos euros por dólares
Ik wil deze euro’s voor dollars ruilen
Quiero cambiarlo por otro
Ik wil deze ruilen voor een andere
Compré este coche por mil euros
Ik kocht deze auto voor duizend euro
6In vaste uitdrukkingen:
Por favor
Alsjeblieft, alstublieft
Por supuesto
Natuurlijk
Por si acaso
Voor het geval dat
Por Díos
In Godsnaam
 
 

Het gebruik van para

1Het aangeven van een doel:
¿Para qué necesitas el cuchillo?
Waarvoor heb je het mes nodig?
Lo necesito para cortar la carne
Ik heb het nodig om het vlees te snijden
Este libro es bueno para leer
Dit boek is goed om te lezen
2Het aangeven van een bestemming/richting:
Este regalo es para mi padre
Dit cadeau is voor mijn vader
Salimos para Holanda la semana que viene
We vertrekken volgende week naar Nederland
3Het aangeven van een tijdslimiet of deadline:
Necesito el artículo para el viernes
Ik heb het artikel nodig vóór vrijdag
Para siempre
Voor altijd
4Werken voor:
Mi tía trabaja para la universidad
Mijn tante werkt voor de universiteit
 

Verschillen tussen por en para zit soms ook in de letterlijke vertaling. Bijvoorbeeld:

Vamos para el norte
We gaan naar het noorden
Vamos por el norte
We gaan door/via het noorden
¿Por qué?
Waarom?
¿Para qué?
Waarvoor?

Boek nu een (online) cursus bij Espaans!

Een cursus Spaanse taal volgen via Espaans, in Spanje, Nederland of online.
Onze aanpak is altijd Persoonlijk & Professioneel en Communicatie staat bij ons centraal!

Meer informatie over Espaans cursussen   Ontdek de online leeromgeving