Perífrasis de gerundio

Over het algemeen heeft het gerundio een ander werkwoord nodig om zich te uiten. Deze relatie tussen de twee werkwoorden (één geconjugeerd en de ander niet-geconjugeerd) is de verbale perifrase.

Perífrasis incoativas Uitdrukking van het beginsel van actie.
Perífrasis durativas Een voortdurende handeling uitdrukkend.
Perífrasis terminativas Uitdrukking van het (naderend) einde van een actiePerífrasis incoativas

1Ir + gerundio. Deze omschrijvingen worden gebruikt om geleidelijke veranderingen uit te drukken, vaak in combinatie met zinnen als "poco a poco", "a medida que", "sucesivamente", etc:
Ve poniendo el coche en marcha
Ga de auto klaar zetten om te gaan
Voy ganando dinero poco a poco
Ik ben langzaamaan geld aan het verdienen
 

Perífrasis durativas

1Andar + gerundio. Deze uitdrukking heeft dezelfde waarde als 'estar' + gerundio en wordt vaak gebruikt wanneer er een kans, onvoorzichtigheid of mogelijke teleurstelling bestaat:
Juan anda contándoselo a todo el mundo
que se va de vacaciones a Kenia
Juan loopt aan heel de wereld te vertellen
dat hij op vakantie gaat naar Kenia
Anda preguntando a todo el mundo lo mismo
Hij loopt aan heel de wereld hetzelfde te vragen
2Ir + gerundio. Progressieve benadering/uitdrukking van "poco a poco":
Se va haciendo de noche
Het begint nacht te worden
El enfermo va mejorando notablemente
De patiënt is aanzienlijke aan het verbeteren
3Llevar + gerundio. Geeft de ontwikkeling van een actie aan die in het verleden begonnen is en in het heden nog steeds gaande is:
Lleva viviendo con su novio tres meses
Ze woont drie maanden met haar vriend
Llevo media hora esperando el autobús
Ik wacht al een half uur op de bus
4Quedarse + gerundio. Geeft aan dat iets permanent of continu is:
Me quedé trabajando todo el fin de semana
Ik was het hele weekend werken
5Seguir/continuar + gerundio. Het idee om door/voort te zetten van iets wat eerder begonnen is:
Sigo pensando en lo mismo
Ik blijf hetzelfde denken
Seguiré corriendo hasta llegar a la meta
Ik blijf lopen tot ik het doel bereik
6Venir + gerundio. Uitdrukking van een herhaling of voortgang en de herkomst ervan is in het verleden:
Nos vino diciendo mentiras
Hij kwam ons leugens vertellen
Venía ganando desde hacía años
Hij wint al jarenlang
 Perífrasis terminativas

1Acabar + gerundio. Uitdrukking van het hoogtepunt van een proces:
Acabé aceptando que tenía razón
Ik heb eindelijk geaccepteerd dat hij gelijk had
2Salir + gerundio + perder of ganar. Uitdrukking van het resultaat:
Salimos perdiendo con el cambio del coche
We verliezen met de verandering van auto
 

Boek nu een (online) cursus bij Espaans!

Een cursus Spaanse taal volgen via Espaans, in Spanje, Nederland of online.
Onze aanpak is altijd Persoonlijk & Professioneel en Communicatie staat bij ons centraal!

Meer informatie over Espaans cursussen   Ontdek de online leeromgeving