Mannelijk en vrouwelijk (Masculino y femenino)

In de Spaanse taal wordt er onderscheid gemaakt tussen mannelijk en vrouwelijk. Dit is vaak te herkennen aan het gebruik van een mannelijk lidwoord (el, los, un, unos) of een vrouwelijk lidwoord (la, las, una, unas).


Masculino (mannelijk)

Femenino (vrouwelijk)

 

Bij mensen is het grammaticale geslacht gelijk aan het biologische geslacht:

 

El chico de jongen

Los chicos de jongens

El niño het kind

Un hombre een man

La chica het meisje

Las chicas de meisjes

La niña het kind

Una mujer een vrouw

 

Net als het Nederlands heeft het Spaans voor dieren een mannelijke en een vrouwelijke vorm:

 

El perro de hond/reu

El gato de kat/kater

El caballo het paard/de hengst

La perra de teef

La gata de poes

La yegua de merrie

 

Soms is er maar één woord voor zowel het mannetje als het vrouwtje:

 

El ratón de rat

La araña de spin

El puma de poema

La mariposa de vlinder

El ratón de rat

La araña de spin

El puma de poema

La mariposa de vlinder

 

Van de andere zelfstandige naamwoorden kun je vaak aan het woord zien of het mannelijk of vrouwelijk is.
- Woorden die op -o eindigen, zijn meestal mannelijk. (Hierop zijn enkele uitzonderingen).
- Woorden die op -a eindigen, zijn over het algemeen vrouwelijk. (Ook hier zijn enkele uitzonderingen).

- Andere typisch mannelijke uitgangen zijn -or, -aje, -ismo of -m(i)ento.
- Woorden op -dad, -ción, -sión, -tud of -ez zijn zonder uitzondering vrouwelijk.

 

El muchacho de jongen

El tiempo de tijd

El libro het boek

El periódico de krant

El doctor de dokter

El socialismo het socialisme

El ayuntamiento de gemeente

El garaje de garage

El monumento het monument

La silla de stoel

La ventana de raam

La comida de eten

La persona de persoon

La ciudad de stad

La admisión de toegang

La honradez de eerlijkheid

La acción de actie

La juventud de jeugd

 

Enkele uitzonderingen die mannelijk lijken maar toch vrouwelijk zijn en andersom:

 

El día de dag

El programa het programma

El problema het probleem

El poeta de dichter

La mano de hand

La foto de foto

La radio de radio

La moto de motor/brommer

 

Woorden die op -ista eindigen, kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn:

 

El periodista de journalist

El optimista de optimist

La periodista de journaliste

La optimista de optimist

 

In het Spaans zijn letters altijd vrouwelijk en getallen altijd mannelijk:

 

El uno één

El dos twee

El tres drie

La eñe de ñ

La equis de x

La i griega de griekse y

 

Onzijdig bestaat niet

In de Spaanse taal is ieder zelfstandig naamwoord mannelijk of vrouwelijk. Onzijdige zelfstandige naamwoorden bestaan niet. De onzijdige vorm wordt namelijk weergegeven door de mannelijke vorm. Wanneer mannelijk en vrouwelijke woorden in meervoud samen worden genoemd dan wordt de mannelijke vorm gebruikt. Als voorbeeld, de jongens en meisjes: los chicos en de ouders: los padres.


 

Boek nu een (online) cursus bij Espaans!

Een cursus Spaanse taal volgen via Espaans, in Spanje, Nederland of online.
Onze aanpak is altijd Persoonlijk & Professioneel en Communicatie staat bij ons centraal!

Meer informatie over Espaans cursussen   Ontdek de online leeromgeving