Het Spaanse alfabet (El alfabeto castellano)

Het Spaanse alfabet kent één letter meer dan het Nederlandse alfabet. De letter 'Ñ' zorgt ervoor dat het Spaanse alfabet uit 27 letters bestaat. De letters 'CH', 'LL' en 'RR' worden soms als zelfstandige letters beschouwd. Daarnaast zijn er in onderstaand schema ook enkele leestekens met hun Spaanse benaming opgenomen.

Letter, naam en uitspraak

Aa

Bbe

Cce

CHche (tsje)

Dde

Ee

Fefe

Gge

Hhache (atsje)

Ii

-guión

Jjota (gota)

Kka

Lele

LLelle (ejje)

Meme

Nene

Ñeñe (enje)

Oo

Ppe

Qcu (koe)

@arroba

Rerre

RRerre doble

Sese

Tte

Uu (oe)

Vuve (oebe)

Wuve doble (oebe doble)

Xequis (ekkies)

Yi griega

Zzeta

  

Ontdek de leeromgeving: Spaans leren voor beginners

Ja, ik wil Spaans leren
 

Boek nu een (online) cursus bij Espaans!

Een cursus Spaanse taal volgen via Espaans, in Spanje, Nederland of online.
Onze aanpak is altijd Persoonlijk & Professioneel en Communicatie staat bij ons centraal!

Meer informatie over Espaans cursussen   Ontdek de online leeromgeving